Clubinfo

De werking van FC Goalgetters steunt op de inzet van een 50-tal vrijwilligers, actief in verschillende werkgroepen. Het bestuur van FC Goalgetters bestaat o.a. uit de coördinatoren van deze werkgroepen.

Heb je interesse om mee te werken in één van de werkgroepen, neem dan contact op met één  van onze bestuursleden of mail naar fcgoalgetters@gmail.com.

Clubbestuur

Voorzitter : Freddy Accoe

Ondervoorzitter : Aurèle Welvaert

Secretaris / Gerechtigd correspondent : Claus Verdonck

Penningmeester : Roger Dewilde

Bestuursleden :
Peter Verheecke
Kristof Trenson
Luc De Meyere
Inge Minnaert
Marion Van De Moere
Stefan De Bie
Frank Verstraete
Johan van den Bossche
Nick Piepers
Jonas Hoornaert
Wesley Roman

Werkgroepen

Werkgroep Sportief
Werkgroep Kantine
Werkgroep Jeugd
Werkgroep Evenementen
Werkgroep PR
Werkgroep Infrastructuur

We stellen u met veel trots ons de mensen voor die onze jeugd de kennis, en het plezier van voetbal bijbrengen. Dankjewel trainers en afgevaardigden…

In memoriam   Noël Verheecke   1934 – 2019