Privacyverklaring FC Goalgetters

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

FC Goalgetters kan persoonsgegevens van spelers, bestuursleden, vrijwilligers, medewerkers, trainers, afgevaardigden (aldus iedereen betrokken bij de voetbalwerking van de club), verwerken, doordat de personen gebruik maken van de diensten van FC Goalgetters, en/of omdat de betrokkene deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan FC Goalgetters heeft meegedeeld aan de club.

FC GOALGETTERS KAN DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN  

FC Goalgetters zal enkel die persoonsgegevens opvragen noodzakelijk voor de goede (samen)werking (van en) met de voetbalclub. Enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens worden verwerkt.

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens van je vragen, opslaan, verzamelen en verwerken voor de volgende doelstellingen :

  • Identificatiegegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
  • Identiteitsgegevens uitgegeven door overheid : identiteitskaartnummer
  • Rijksregisternummer
  • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

WAAROM FC GOALGETTERS GEGEVENS VERWERKT

FC GOALGETTERS verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden : om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van FC GOALGETTERS (uitvoering overeenkomst) – Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang). – Het bekomen van subsidiëring door de overheid (wettelijke verplichting) – Het berekenen van de vergoedingen. (wettelijke verplichting) – Het verwerken van financiële gegevens in de boekhouding. (wettelijke verplichting), om telefonisch contact met u op te kunnen nemen al dan niet als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden (uitvoering overeenkomst). Daarnaast kan FC GOALGETTERS uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG ZAL FC GOALGETTERS DE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

FC GOALGETTERS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is voor de werking van onze organisatie of wettelijk verplicht is. Uw gegevens worden niet langer dan 10 jaar bewaard na het lopend seizoen. Gegevens met betrekking tot transfers worden maximum vijf jaar na het lopend seizoen bewaard. Voor schadedossiers geldt een termijn van tien jaar na het lopend seizoen. Alle andere gegevens zullen gedurende drie seizoenen na het lopende seizoen worden bewaard.

DELEN MET ANDEREN

FC GOALGETTERS verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

De gegevens worden onder meer verwerkt door volgende externe organisaties

–          KBVB en VFV

–          Sportadministratie

–          Sportdienst Gemeente Sint-Laureins

–          Loonsecretariaat

–          Beheerder website

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van FC GOALGETTERS kunnen algemene bezoekgegevens worden bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. FC GOALGETTERS gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar fcgoalgetters@gmail.com.  FC GOALGETTERS zal zo snel mogelijk, maar binnen één maand , op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

FC GOALGETTERS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door FC GOALGETTERS verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met FC GOALGETTERS op via fcgoalgetters@gmail.com.

Bestuur FC Goalgetters